գործ

գործ

Dasnabedian 1995: 427

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 2,33 20,33 Colophon 2,7
oeuvre, travail

freq: 3


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԳՈՐԾ — (ոյ, ոց.) NBH 1 0573 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. ἕργον (լծ. հյ. երկ). ἑργασία (լծ. արգասիք), ἑργατεία (ուստի թ. ըրղադլըգ ). opus (operis), operatio, factum, actus, actio,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՁԵՌՆ — (ռին, ձեռք, ռաց.) NBH 2 0151 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c գ. χείρ manus. Եզր բազկի ʼի դաստակէ ցծայրս մատանց. թաթ ձեռաց. ափ. բուռն. գործարան շօշափելոյ՝ ըմբռնելոյ, եւ գործելոյ: Նմանութեամբ, Գործի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՆ — I. (ի, ից.) NBH 1 431 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. λόγος, ῤῆμα verbo, oratio, sermo Խօսք. ասացուած. զրոյց կարգաւոր. շարք բառից բերանով բարբառեալ յայտնիչ իմաստից մտաց, կամ ʼի գիր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԵՐԵՄ — (բերի, բե՛ր.) NBH 1 484 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c ն. φέρω, ἅγω, ἥνεγκα կամ ἥγαγον fero, tuli; porto եւն. Ածել անտի այսր. մատուցանել. մերձեցուցանել. բառնալ եւ կրել ʼի հեռուստ մօտ առ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿԱԽԱՂԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 1034 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 12c գ. ξύλον, σταυρός, ἰππάριον lignum, crux, patibulus, equulus, equuleus (իբրու Կախարան. գրի եւ ԿԱԽԱՆ.) Տանջանարան կախման. տեղի կամ գործի կախելոյ. որպէս ծառ, փայտ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿԵՐՏ — ( ) NBH 1 1093 Chronological Sequence: 6c, 12c, 14c գ. ԿԵՐՏ ԿԵՐՏՔ. պ. քերտ. Արմատ Կերտելոյ՝ իբր Կերտուած. գործ. շէնք. (ստէպ վարի ʼի բարդութիւնս.) *Փայտակերտ ազնիւ. գեղեցիկ գործ կայր փայտեայ. Զի կատն գործ ասի. Նչ. եզեկ.: *Բոցն թանձր է եւ խաւար,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀՈՂԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0116 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 13c գ. γεώργιον, γεωργία agricolatio, agricultura. Արուեստ եւ գործ հողագործաց. երկրագործութիւն. մշակութիւն. *Մրուեցից ʼի քեզ զհողագործութն, եւ զհողագործութիւն իւր.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՁԵՌԱԿԵՐՏ — (ի, աց կամ ից.) NBH 2 0150 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 13c գ. Ձեռօք կերտեալ ինչ. գործ ձեռաց, ստեղծուած. յն. գործ ձեռին. *Կացուցեր զնա ʼի վերայ ամենայն ձեռակերտաց քոց. Սղ. ՟Ը. 7: *Արա՛ ողորմութիւն ձեռակերտի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՃԱՐՏԱՐ — (ի, աց.) NBH 2 0175 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c, 14c ա.գ. τεχνίτης artifex ἑργαζόμενος operans τειχιστής faber murarius ποιητής poeta σοφιστής sophista եւ τεχνικός artificiosus. (իբր ճարտարօղ, կա կերտարար.) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՆՇԱՒԱԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0437 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c գ. παράδειγμα, παράσημον traductio, ignominia, prodigium, facinus. Խայտառակութիւն. գործ ամօթալի. գործ նշանաւոր՝ անկարգ կամ արտաքոյ կարգի. առակ նշաւակի. ծանականօք. *Չար դեւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՊԻՏԱՆԱՑՈՒ — (ի, աց.) NBH 2 0650 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c ա. χρήσιμος utilis εὕθετος bene constitutus, aptus. Որ կարէ լինել պիտանի. պիտանի. օգտակար. շահեկան. դիպող. եւ կարեւոր. պետք ըլլալու, բանի էկօղ, աղէկ. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.